KOMO-DXWIG

Profesjonalne windy dla każdego

NASZE REALIZACJE

Ważniejsze osiągnięcia zakładu w zakresie działalności montażowej dźwigów.

ZOBACZ NASZE REALIZACJE

 1. D??wigi osobowe hydrauliczne
 2. D??wigi osobowe elektryczne
 3. Platformy samochodowe
 4. D??wigi towarowe
  • Platformy ruchu pionowego
  • Platformy przyschodowe

  WYKAZ OBIEKTÓW ZREALIZOWANYCH:

  D??wigi osobowe hydrauliczne:
  - AGROCENTRUM, Kielce ul. Paderewskiego 38 - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Apolloplast, Kielce pl. Niepodleg??o??ci 1 - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Hotel PATVER, Borków k/Kielc - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - LUDWIK XXI - 2 urz?dzenia - Kielce, ul. Staszica 6 - GMV o Q=1000 kg
  - Wojewódzki O??rodek Medycyny Pracy, Kielce ul. Olszewskiego 2A - MORIS o Q=kg
  - Muzeum Pami?ci Narodowej, Kielce ul. Zamkowa 3 - KOMO-LIFT o Q=1200 kg
  - Zespó?? Szkó?? Siostr Nazaretanek, Kielce ul. S??owackiego 5 - IGV o Q=630 kg
  - Hotel "Kameralny", Kielce ul. Tarnowska 7 - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Hotel "La Mar", Kielce ul. Sikorskiego 2 - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - M??odzie??owy O??rodek Wychowawczy, Podzamcze 46 k/Kielc - GMV o Q=630 kg
  - Centrum Szkoleniowe "Cztery Wiatry", Korytnica 88 nad zalewem Cha??cza - GMV o Q=630 kg
  - CitiPark - 2 urz?dzenia, Kielce ul. Paderewskiego 4 - LIFT SERVICE o Q=630 kg
  - Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny, Tokarnia 303 k/Kielc - KOMO-LIFT o Q=1200 kg
  - Hotel "?ysogóry" ,Kielce ul. Sienkiewicza 78 - GMV o Q=630 kg
  - Targi Kielce, Kielce ul. Zak??adowa 1 - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Dom Pomocy Spo??ecznej w ?agiewnikach - 2 urz?dzenia - KOMO-D?WIG o Q=1000 kg, KOMO-LIFT o Q=1000 kg
  - Hotel "RED", Ostrowiec ??wi?tokrzyskie ul. Ku??nia 75 - GMV o Q=630 kg
  - Szko??a Podstawowa w Krasnymstawie - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Dom Opieki Rodzinnej, Pierzchnica ul. Wyszy??skiego 2 - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Galeria "HOSSA" - 2 urz?dzenia, Kielce ul. ??elazna 22 - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowy-Mieszkalny, Kielce ul. Zagórska 20 - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowy-Mieszkalny, Kielce ul. Zagórska 22 - GMV o Q=630 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowy-Mieszkalny, Kielce ul. Zagórska 24 - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Basen w Warszawie
  - Budynek Mieszkaniowy, Kielce ul. Wrzosowa 26 - GMV o Q=630 kg
  - Budynek Mieszkaniowy, Kielce ul. ??wierkowa 1 - GMV o Q=630 kg
  - Przychodnia Zdrowia w ?opusznie - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Szko??a Podstawowa w Bodzentynie - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Szko??a Podstawowa w Hucie Starej k/Kielc - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Pensjonat "SOLANNA", Solec Zdrój ul. Targowa 2 - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Sklep "GROSS", Kielce ul. Zagna??ska 145 - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Agencja Rynku Rolnego, Kielce ul. Piaskowa 18 - MONITOR o Q=630 kg
  - Budynek Mieszkaniowy, Kielce ul. Zapolskiej 7 - KOMO-LIFT o Q=1000 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowy, Kielce ul. Zapolskiej 5 - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Miejska Hala Sportowa, Starachowice ul. Jana Paw??a II 22 - MONITOR o Q=630 kg
  - Szko??a Podstawowa, Strawczyn ul. ??eromskiego 9 - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Centrum Us??ug Medycznych "Promont-Med", Kielce ul. Ch?ci??ska 40A - KOMO-LIFT o Q=1000 kg
  - Budynek Handlowo-Mieszklany, Kielce ul. Zagna??ska 50 - KOMO-LIFT o Q=1000 kg
  - Punkt Informacji Turystycznej, Bieliny ul. Partyzantów 3 - GMV o Q=630 kg
  - Szko??a Podstawowa w ??w. Katarzynie - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowo-Mieszkalny, Kielce ul. Warszawska 31 - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Pa??stwowa Szko??a Muzyczna, Kielce ul. Wojewódzka 12 - KOMO-LIFT o Q=2000 kg
  - ZPCH SUBOR w Staszowie - GMV o Q=1000 kg
  - Szko??a Podstawowa w Cedzynie - GMV o Q=1000 kg
  - Starostwo Powiatowe w Skar??ysku Kamiennej - GMV o Q=630 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowo-Mieszkalny, Kielce ul. Warszawska 27 - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Budynek Us??ugowo-Handlowy, Kielce ul. Jaro??skich 21 / ?ród??owa 6 - GMV o Q=630 kg
  - OSP w Paw??owie - GMV o Q=630 kg
  - Budynek PPH "RAFA", Kielce ul. Warszawska 212B - KOMO-LIFT o Q=1000 kg
  - ??wi?tokrzyskie Centrum Rehabilitacji - 2 urz?dzenia, Czarniecka Góra 43 - GMV o Q=630 kg, KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Przychodnia Zdrowia, Kielce ul. Prosta 42 - KOMO-LIFT o Q=630 kg
  - Prokuratura Rejonowa ul. Sandomierska 106, Kielce - MONITOR o Q=630 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowo-Mieszkalny ul. Planty 16A, Kielce - TRANSLIFT o Q=1000 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowo-Mieszkalny ul. Planty 16B, Kielce - GMV o Q=1000 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowo-Mieszkalny ul. Planty 16C, Kielce - KOMO-D?WIG o Q=630 kg
  - Zespó?? Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 16, Skar??ysko-Kamienna - GMV o Q=630kg
  - ??wi?tokrzyskie Centrum Psychiatrii ul. Spacerowa 5, Morawica - D??wig szpitalny GMV  o Q=1600kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowy ul. ?ród??owa 2, Kielce - GMV o Q=630kg
  - UNIMAX S.A. ul. Okrzei 35, Kielce - GMV Q=900 kg
  - Budynek Mieszkaniowy ul. Turystyczna 8, Kielce - GMV o Q=630 kg
  - Niepubliczny Zak??ad Opieku??czo-Leczniczy ul. Kotlarza 9, Koniem??oty - D??wig szpitalny GMV o Q=1600 kg

                          
  D??wigi osobowe elektryczne:
  - ODYSSEY ClubHotel Wellness&SPA - 2 urz?dzenia, D?browa k/Kielc – GMV o Q=630 kg
  - Siedziba Klubu Sportowego VIVE, Kielce ul.Robotnicza 5 – GMV o Q=630 kg  
  - Budynek Mieszkaniowy, Kielce ul. Leszczy??ska – GMV o Q=630 kg  
  - Szpital Miejski w Starachowicach - 5 urz?dze?? – TRANSLIFT – 4 d??wigi szpitalne o Q=1600 kg, d??wig stra??acki o Q=1000 kg  
  - Bahlsen Polska, Skawina ul. Pi??sudskiego 1 – TRANSLIFT o Q=1600 kg
  - Budynek Handlowo-Us??ugowy, Kielce ul. Górna 19A - KOMO-LIFT o Q=1000 kg  
  - Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 4, Opatów – TRANSLIFT o Q=1600 kg  
  - Cementownia Che??m - Hp = 110 m
  - Cementownia O??arów - Hp = 90m
  - Szpital Zaka??ny ul. Radiowa 7, Kielce - D??wig szpitalny GMV o Q=1600 kg
  - DH "PUCHATEK" ul. Sienkiewicza 33, Kielce - KOMO-LIFT o Q=1000 kg


  D??wigi towarowe:
  - Hotel "Kameralny", Kielce ul. Tarnowska 7 - SKG o Q=100 kg
  - Hotel "La Mar" - 2 urz?dzenia BKG o Q=100 kg i Q=300 kg, Kielce ul. Sikorskiego 2
  - Hotel "?ysogóry" - 2 urz?dzenia SKG o Q=100 kg, Kielce ul. Sienkiewicza 78
  - Dom Pomocy Spo??ecznej w ?agiewnikach - 2 urz?dzenia BKG o Q=100 kg
  - Hotel "RED"- 2 urz?dzenia BKG o Q=100 kg, Ostrowiec ??wi?tokrzyskie ul. Ku??nia 75
  - Szko??a Podstawowa w Bodzentynie - BKG o Q=100 kg
  - Zak??ady Mi?sne, Krynica Górska
  - Karczma w Hucie Szklanej - BKG o Q=100 kg
  - Jad??odajnia "TEMPO", Kielce ul. G.Staszicowskich 9 - BKG o Q=300 kg
  - Centrum Szkolenia Na Potrzeby Si?? Pokojowych, Kielce ul. Wojska Polskiego 300 - BKG o Q=100 kg
  - Przedsi?biorstwo Poligraficzno-Wydawnicze ASGRAF, Szyd??owiec ul. Szyd??ówek 15A - SKG o Q=300 kg
  - Drukarnia "DUET", Kielce ul. Górna 11 - SKG o Q=300 kg
  - Dom prywatny - 2 urz?dzenia SKG o Q=100 kg, Smolec k/Wroc??awia
  - Filharmonia ??wi?tokrzyska, Kielce ul. ??eromskiego 12 - BKG o Q=100 kg
  - Szpital Zaka??ny ul. Radiowa 7, Kielce - 2 urz?dzenia BKG o Q=100 kg
  - ??wi?tokrzyskie Centrum Psychiatrii ul. Spacerowa 5, Morawica - 2 urz?dzenia BKG Q=100 kg
  - UltraViolet Exclusive Club ul. Sienkiewicza 33, Kielce - BKG o Q=100 kg
  - Zespó?? Pa??stwowych Szkó?? Plastycznych ul. Radiowa 3, Kielce
  - BKG o Q=100 kg - HOTEL "APART" ul. Rynek 16, Sandomierz - BKG o Q=100 kg  
  - Niepubliczny Zak??ad Opieku??czo-Leczniczy ul. Kotlarza 9, Koniem??oty - BKG o Q=100 kg


  Platformy samochodowe:
  - Budynek Handlowo-Us??ugowy-Mieszkalny, Kielce ul. Zagórska 24


  Platformy przyschodowe:
  - Muzeum Narodowe - Pa??ac Biskupi w Kielcach - CIBES S300
  - Budynek Mieszkalny - 7 urz?dze??, Kielce ul. Tektoniczna 33 - CIBES S300
  - Budynek Mieszkalny - 5 urz?dze??, Kielce ul. Tektoniczna 35 - CIBES S300
  - Szko??a Podstawowa w Nowinach - SITES
  - Szko??a Podstawowa, Kielce os. ??lichowice - SITES
  - Szko??a Podstawowa w Krasnymstawie - 3 urz?dzenia - SITES
  - Budynek Mieszkalny - 2 urz?dzenia - Zamo??? ul. Lipska 42D
  - Budynek Mieszkalny, Kielce ul. Gliniana - GARAVENTA
  - Kopalnia Soli w Bochni - SITES
  - Szko??a Podstawowa w Bodzentynie - urz?dzenia ARCON
  - Biblioteka Publiczna, Kielce os. Barwinek - SITES
                                                         

  Platformy ruchu pionowego:
  - Dom Pomocy Spo??ecznej w ?agiewnikach - CIBES A5000
  - Sanatorium "Marconi" - CIBES A5000, Busko Zdrój
  - Budynek Us??ugowo-Handlowy - CIBES A7000, Samsonów
  - Narodowy Fundusz Zdrowia - CIBES A7000, Kielce ul. Jana Paw??a II
  - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Kielce ul. Szczepaniaka 23 - CIBES A5000
  - Przychodnia "Denti-Fem", Kielce ul. Z??ota 26 - CIBES A5000
  - Przychodnia "KRASNAL", Ostrowiec ??w. ul. Kopernika 29 - CIBES A5000
  - Przychodnia "RODZINA", Ostrowiec ??w. os. S??oneczne 43 - CIBES A5000
  - Przychodnia " S?ONECZKO", Ostrowiec ??w. - CIBES A5000
  - ??wi?tokrzyski O??rodek Terapii, Ostrowiec ??w. ul. Denkowska 8 - CIBES A5000
  - O??rodek dla trudnej m??odzie??y w Rembowie - CIBES A5000
  - Pa??stwowa Inspekcja Weterynaryjna, Kielce ul. ??ciegiennego - CIBES A5000
  - Przychodnia "ROKITEK"- CIBES A5000, Sandomierz
  - Sanatorium "Marconi"- SITES Hydrauliczny - Busko Zdrój
  - Przychodnia Zdrowia - SITES Hydrauliczny - w ?opusznie
  - Muzeum Pami?ci Narodowej, Kielce ul. Zamkowa 3 - CIBES A5000
  - POSiCZ "Polmozbyt", Starachowice ul. Krzosa 27 - CIBES A5000
  - Przychodnia Stomatologiczna "MOTO-MED", Kielce ul. Zagna??ska 84B - MORIS MyLift
  - Szko??a Podstawowa, Rzepin ul. Wojska Polskiego 28 - CIBES A5000
  - Hala Sportowa w Nowej S??upi - CIBES A5000
  - Gminny O??rodek Zdrowia, Samborzec 43 - CIBES A5000
  - Dom Weselny w Przyjmie - CIBES A5000
  - Zespó?? Szkó?? Siostr Nazaretanek, Kielce ul. S??owackiego 5 - CIBES A5000
  - Radio Kielce ul. Radiowa 4, Kielce – NTD
  - Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 4, Opatów -CIBES A5000
  - Niepubliczny Zak??ad Opieku??czo-Leczniczy ul. Kotlarza 9, Koniem??oty - CIBES A5000
  - NZOZ "Novomed" ul. Kopernika 14 - CIBES A5000
  - ??rodowiskowy Dom Samopomocy ul. Mazurkiewicza 25, O??arów - GMV Home-Lift o Q=400 kg


  Modernizacje d??wigów:
  - Kieleckie Centrum Kultury, Kielce pl. Moniuszki 2B
  - Areszt ??ledczy, Kielce ul. Zagna??ska 155
  - Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "CEFARM-KIELCE", Kielce ul. Jagiello??ska 70
  - Budynek Handlowo-Us??ugowy, Kielce ul. Górna 19A