KOMO-DXWIG

Profesjonalne windy dla każdego

OFERTA

Zajmujemy siÄ™ kompleksowÄ… obsÅ‚ugÄ… klienta w zakresie doradztwa, sprzedaży oraz montażu urzÄ…dzeÅ„ transportu bliskiego, a także modernizacjami urzÄ…dzeÅ„ wszystkich typów z wykorzystaniem elementów i zespoÅ‚ów dźwigowych najnowszych technologii.
Oferujemy również profesjonalny serwis urzÄ…dzeÅ„ tj. konserwacje zgodne z zaleceniami UrzÄ™du Dozoru Technicznego oraz natychmiastowÄ… reakcjÄ… caÅ‚odobowego pogotowia dźwigowego w razie awarii. KÅ‚adziemy nacisk na jakość Å›wiadczonych usÅ‚ug oraz bezpieczeÅ„stwo użytkowników. ÅšciÅ›le wspóÅ‚pracujemy z firmami GMV, BKG, CIBES, SITES oraz ASB.

W  naszej ofercie znajdujÄ… siÄ™ dźwigi osobowe róźnych typów, dźwigi towarowe, platformy samochodowe oraz platformy przyschodowe i platformy ruchu pionowego przeznaczone do przewozu osob niepeÅ‚nosprawnych.

Kilkunastoletnie doÅ›wiadczenie w zakresie montażu pozwala dobrać najbardziej korzystny typ dźwigu do ogólnej charakterystyki obiektu oraz sugestii i potrzeb naszych klientów
Możemy Państwu zaproponować:

Dźwigi osobowe
- o napÄ™dzie hydraulicznym, które ze wzglÄ™du na mnogość zalet sÄ… coraz częściej wykorzystywane w budynkach mieszkalnych, przychodniach czy obiektach sportowych. Charakteryzuja siÄ™ wysokim poziomem bezpieczeÅ„stwa ze wzglÄ™du na możliwość umieszczenia zespoÅ‚u napÄ™dowego i sterowania poza szybem. Przeważnie używane sÄ… przy maÅ‚ych wysokoÅ›ciach podnoszenia, maÅ‚ych prÄ™dkoÅ›ciach i Å›rednim natężeniu ruchu. DziÄ™ki zastosowaniu prostych rozwiÄ…zaÅ„ ceny dźwigu hydraulicznego sÄ… konkurencyjne w porównaniu z dźwigami elektrycznymi.
Świetnie się sprawdzają w istniejących już budynkach o zredukowanym podszybiu i nadszybiu.

- o napÄ™dzie elektrycznym, sprawdzajÄ… siÄ™ szczególnie w wysokich budynkach o dużym natężeniu ruchu, np.: biurowcach, wysokich budynkach mieszkalnych i hotelowych. Wyróżniamy dwa rodzaje dźwigów elektrycznych:

 elektryczne bez maszynowni - charakteryzujÄ… siÄ™ dużą oszczÄ™dnoÅ›ciÄ… miejsca ze wzglÄ™du na brak maszynowni, napÄ™d umiejscowiony jest w górnej części szybu. Dodatkowo dźwigi te dziÄ™ki zastosowaniu falownika (napÄ™d bezreduktorowy) pozwalajÄ… osiÄ…gnąć wysoki komfort jazdy, niskÄ… emisjÄ™ haÅ‚asu oraz precyzyjne zatrzymanie siÄ™ kabiny na przystanku. W przypadku zaniku napiÄ™cia sterowanie wspomagane urzÄ…dzeniem UPS umożliwia dojazd dźwigu do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi, aby pasażerowie mogli swobodnie opuÅ›cić kabinÄ™.

 elektryczne z maszynowniÄ… górnÄ… - sÄ… taÅ„szym i Å‚atwiejszym rozwiÄ…zaniem, WymagajÄ… jednak osobnego pomieszczenia przeznaczonego na maszynowniÄ™ umiejscowionego w nadszybiu.

Dźwigi towarowe - sÄ… to urzÄ…dzenia sÅ‚użące wyÅ‚Ä…cznie do transportu pionowego towarów. NiezastÄ…pione w obiektach takich jak stoÅ‚ówki, restauracje, biblioteki czy banki.
Dźwigi mogÄ… mieć od 2 do 6 przystanków z dojÅ›ciem do dźwigu z jednej strony (kabina nieprzelotowa) lub z dwóch stron (kabina przelotowa).

Platformy samochodowe - stosowane w klasycznych garażach, w których niemożliwe okazaÅ‚o siÄ™ wybudowanie rampy wjazdowej na poszczególne poziomy. urzÄ…dzenia do które w peÅ‚ni automatyczne obsÅ‚ugujÄ… parking bez koniecznoÅ›ci wysiadania kierowcy z pojazdu

Platformy przyschodowe - proste urzÄ…dzenia poruszajÄ…ce siÄ™ wzdÅ‚uż biegu schodowego, pozwalajÄ…ce osobie na wózku inwalidzkim pokonać różnicÄ™ poziomów.
Platformy przyschodowe instalowane sÄ… bezpoÅ›rednio do Å›ciany lub do specjalnych sÅ‚upków zamocowanych na kolejnych stopniach schodowych.

Ze względu na specyfikę klatki schodowej stosujemy wybrany typ platformy:
- platforma przyschodowa o prostym torze jazdy
- platforma przyschodowa o torze jazdy z zakrętem

Platformy ruchu pionowego - UrzÄ…dzenia zaprojektowane specjalnie z myÅ›lÄ… o osobach niepeÅ‚nosprawnych oraz dla osób, którym pokonanie schodów sprawia trudność np.: rodzice z dziećmi w wózkach. Platformy umożliwiajÄ… dostÄ™p do budynków użytecznoÅ›ci publicznej tj.: przychodnie, szkoÅ‚y, urzÄ™dy. MogÄ… być instalowane zarówno na zewnÄ…trz jak i wewnÄ…trz budynku. Gotowy szyb dostarczany jest razem z platformÄ…, a Wszystkie niezbÄ™dne urzÄ…dzenia, system sterowania i napÄ™d wbudowane sÄ… w dostarczany szyb, dziÄ™ki czemu nie jest wymagane dodatkowe pomieszczenie na maszynownie.